Stichting Fonds DTZC

 

Welkom

De Stichting Fonds is een steunstichting die projecten financiert die ten goede komen aan cliënten die zorg ontvangen van De Twentse Zorgcentra. De stichting leeft van vrijwillige bijdrages en legaten

De Stichting "Fonds De Twentse Zorgcentra" is ontstaan in de jaren 1980 – 1990 op initiatief van de toenmalige familievereniging van de LosserHof. De geldstromen van de uitkeringsgerechtigden, die er woonden waren niet duidelijk. Het AAW geld werd in zijn geheel beheerd door de organisatie, terwijl het bedoeling was en nog steeds is, dat een deel van de uitkering voor persoonlijk gebruik bestemd is. In die jaren ontstond de individuele bewonersbegroting, zoals deze nu nog steeds heet.

Wettelijk vertegenwoordigers en zorgcoördinatoren zijn verplicht er jaarlijks voor te zorgen dat deze begroting voorafgaande aan het nieuwe jaar wordt ingevuld. Toen het alleen nog de LosserHof betrof, was het allemaal dichtbij en controleerbaar. Jaarlijks werden naast de individuele uitgaven ook de collectieve uitgaven geboekt op deze begroting. De bijdrage voor het collectief kunt u vergelijken met een ouderbijdrage op de scholen, een solidariteitsbijdrage dus. Tijdens de eerste jaren was het deelname percentage nagenoeg 100 %. Men beschouwde de bijdrage als een groot goed.

Fusie

Na een fusie werden een flink aantal bewoners verplaatst, kwamen er nieuwe cliënten bij en konden we constateren dat het deelname percentage fors zakte. De onwetendheid over de Stichting Fonds en andere steunstichtingen was bovendien erg groot geworden.

Vandaar dat de centrale cliëntenraad in overleg met de familieverenigingen tot de conclusie kwam, dat er aan beeldvorming en voorlichting gewerkt moest worden. Dat duurde veel te lang, echter vanaf 2009 kwam er bij het bestuur van de stichting fris bloed, die de opdracht van de cliëntenraad voortvarend oppakte. Projecten werden weer in gang gezet, statuten liggen ter wijziging voor, de voorlichting werd gestart o.a. tijdens de vergaderingen van de familieverenigingen.

Donaties

Stichting Fonds heeft een ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

U kunt  online middels  iDEAL  een donatie doen of via een overschrijving op onderstaande rekening van de Stichting Fonds.

IBAN: NL81RABO0156814617 Stichting Fonds

 

Wij danken u alvast hartelijk namens de Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra !