Stichting Fonds DTZC

Contact

Mocht u vragen hebben of wilt u in groepsverband voorlichting over de stichting dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, dan wel met de voorzitter.

 

Voorzitter:

Jan Wegdam

Tel: 0541 – 51 46 40

E-mail: janoswegdam@gmail.com

 

Ambetlijk Secretaris:

Yvonne Melchers

E-mail:melchers.yvonne60@gmail.com>

 

 

Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra

Fiscaalnummer: 8131.67.279

IBAN: NL81RABO0156814617