Stichting Fonds DTZC

Projecten

Door de Stichting Welzijn DTZC ondersteunde projecten zijn o.a. de jaarlijkse kerststollenactie, inrichting van snoezeltuinen, een tillift voor het fysiotherapiebad, speeltoestellen, rubbermatten onder gedoneerde speeltoestellen, het project Totale Communicatie enz. De Stichting Fonds heeft reeds tientallen projecten verdeeld over de gehele organisatie gefinancierd. Wij noemen slechts enkele. Vaak zijn het cliëntgerichte projecten zoals speeltoestellen, side by side fietsen, jaarmarkt, VVV bonnen voor alle groepen (ieder jaar), snoezelkarren, tuinen, concerten, paarden en ga zo maar door. Kijk ook bij de prachtige foto’s die in de flyer zijn verwerkt.

Natuurlijk proberen we bij een goed idee op de werkvloer een passende oplossing te vinden. Aanvraagformulieren moeten volledig worden ingevuld en door een regiomanager worden ondertekend. De Stichting Fonds kijkt ook naar een eerlijke en gelijkmatige verdeling van de projecten over de gehele organisatie. Dat hangt natuurlijk ook af van het aantal deelnemers, dat wij gelukkig vrij snel kunnen opvragen. Voor de Stichting Welzijn DTZC speelt een dergelijke verdeling geen rol.

Tot de criteria behoren ook vragen zoals:

  • Moet dit niet uit reguliere financiering betaald
  • worden, is het WLZ(voorheen AWBZ), WMO of gewoon zorgvraag?.
  • Kunnen cliënten ook zelf wat bijdragen?
  • Wat is de bandbreedte m.b.t. recreatie, dagbesteding, therapie e.a.
  • Is de vraag ook ergens anders gesteld?

Vaak komt een medewerker of een ouder, c.q. vrijwilliger op de werkvloer op een goed idee. Er is geen geld voor en de reden voor een aanvraag is aanwezig. Vanaf dat moment kan de aanvrager een formulier digitaal opvragen bij de ambtelijk secretaris of de regiomanager. Het formulier wordt ingevuld, argumentatie wordt gegeven, meerdere offertes via inkoop worden opgevraagd en de regiomanager geeft advies middels ondertekening. Na binnenkomst van de aanvraag weegt het betreffende stichtingsbestuur in eerste instantie de aanvraag op de criteria en gaat, indien nodig, in gesprek met de regiomanager of vraagt bij de aanvrager nadere informatie op. Eventueel neemt een bestuur de aanvraag met de aanvrager door. Daarna volgt besluitvorming. Indien een aanvraag niet wordt toegekend dan krijgt de aanvrager daar met argumenten onderbouwd bericht over en wordt de aanvraag afgevoerd.

Indien de aanvraag wordt toegekend, dan krijgt de aanvrager vaak eerst een mondelinge toezegging (zodat men de aanvraag vast in gang kan zetten) gevolgd door de schriftelijke toezegging. Zodra hetgeen waarvoor een aanvraag is ingediend is verwezenlijkt, kan bij de Stichting Fonds of de Stichting Welzijn DTZC worden gedeclareerd. Overigens kunnen aan een toekenning voorwaarden worden verbonden. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de voorwaarde om een onderhoudscontract af te sluiten of het doen van een eigen bijdrage.

Tot slot moet nog opgemerkt worden dat een aanvraag ook door beide stichtingen gehonoreerd kan worden. In dat geval neemt iedere stichting een deel van de toekenning voor haar rekening. De procedure blijft in zo’n geval gelijk, met dien verstande dat beide stichtingen hun bijdrage onderling afstemmen.

Zowel de Stichting Fonds als de Stichting Welzijn DTZC stellen er prijs op betrokken te worden bij de officiële aanbieding van het project.