Stichting Fonds DTZC

Doelstellingen

Naast de Stichting Fonds heeft ook de Stichting Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra (hierna kortweg Stichting Welzijn DTZC) de kans gepakt om samen op te trekken, zodat u de verschillen en overeenkomsten kunt zien, waardoor wij hopen dat het aanvragen van projecten eenvoudiger is geworden.

De Stichting Welzijn DTZC is pas geleden ontstaan na een fusie van de Stichting Bevordering De LosserHof en de Stichting Vrienden van het Bouwhuis. 

Doelstelling

In de statuten staat de doelstelling nogal zwaar omschreven. Het komt erop neer dat er projecten gefinancierd worden t.b.v. verzorging, ontwikkeling, welzijn en ontspanning, welke niet door andere regels, wetten etc. worden betaald en waarvoor de exploitatie van de instelling geen middelen krijgt of heeft. Beide stichtingen doen dus in wezen hetzelfde. Het  verschil ligt in de historische achtergrond van de  stichtingen en bij de inkomstenkant.

De Stichting Welzijn DTZC financiert projecten ten behoeve van groepen cliënten (klein en groot) en daarnaast projecten van een algemeen cliënten dienend karakter terwijl de Stichting Fonds zich iets meer op cliënten richt.