Stichting Fonds DTZC

Project nr. 2019-156:
Vlinderweg17-19 Side By Sidefiets geschonken door Stichting Fonds en Stichting Welzijn c

Project nr. 2019-157:
Bouwhuislaan 4 Duo-fiets gerealiseerd door Stichting Fonds en Stichting Welzijn .

Project nr. 2019-159:
Ulenkateweg 27-29 Trampoline samen geschonken door Stichting Fonds en Stichting Welzijn.

Project nr. 2019-160:
Recreatie de Losserhof Lichtinstallatie samen gerealiseerd met Stichting Welzijn.

Project nr. 2019-161:
Ledeboer 4 Side by side fiets geschonken door Stichting Fonds en Stichting Welzijn.

Project nr. 2019-162:
Ulenkateweg 23-25 Schommel gerealiseerd door beide steunstichtingen DTZC

Project nr. 2019-163:
Amelinklaan 21-23 Duofiets aangeboden door Stichting Fonds en Stichting Welzijn.

Project nr. 2019-164:
Boom TV / LOHO microfoons door beide Steunstichtingen gerealiseerd.

Project nr. 2019-165:
Recreatie Losserhof vrije gift voor recreatie doeleinden door Stichting Fonds.

Door het opheffen van de familievereniging de Losserhof – Colckhof  is het batig saldo ad € 21.126,00 geschonken aan de Stichting Fonds.         Dit heeft onlangs op 5 nov. plaatsgevonden met beide besturen in het atelier van Stichting KIK te Ootmarsum , alwaar door de heer Wegdam een interessante uitleg werd gegeven over het ontstaan van KIK (kunst in kwetsbaarheid). Natuurlijk werd het bestuur van de familievereniging heel hartelijk bedankt voor de  gulle gave onder het genot van een hapje en drankje en overhandiging van een aandenken uit het atelier van KIK.  (website :  kunstinkwetsbaarheid.nl).  Zeer zeker de moeite waard de kunst van onze kwetsbare mensen in de samenleving  te bewonderen in het atelier te Ootmarsum , Oostwal 2. 

 

Op zaterdag 16 nov jl. is de voormalige samenloop op het Bouwhuis terrein na een grondige verbouwing officieel ge-opend onder de naam 

“Tafeltje Vier”. Ook de Stichting Fonds heeft zich niet onbetuigd gelaten en heeft een cheque ter waarde van €  1.000,– aangeboden, welke met een groot applaus werd ontvangen!  

 Veel belangstelling voor opening TafeltjeVier