Stichting Fonds DTZC

Bestuurlijke Indeling

Het bestuur van de Stichting Fonds wordt, bij statuut geregeld, in zijn geheel benoemd op bindende voordracht van de familieverenigingen en de centrale cliëntenraad. Het gaat per slot van rekening om geld van en voor cliënten. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en ten hoogste 7. Het bestuur laat zich ondersteunen door een ambtelijk secretaresse. De Stichting Fonds heeft op termijn een eigen raad van toezicht, die uit drie personen bestaat. Deze wordt benoemd uit de familieverenigingen de Losserhof & de Colckhof en het Bouwhuis, Centrale cliëntenraad van de Stichting de Twentse Zorgcentra 

In het bestuur van de Stichting Welzijn DTZC zitten vertegenwoordigers vanuit de Stichting De Twentse Zorgcentra en vertegenwoordigers van de familievereniging en/of cliëntenraad en één onafhankelijk bestuurslid benoemd door de overige bestuursleden. 

De Stichting Welzijn DTZC is statutair niet verplicht verantwoording af te leggen, maar verstrekt het vastgestelde jaarverslag gebruikelijk wel aan het bestuur van de Stichting De Twentse Zorgcentra. Het bestuur van de Stichting Fonds legt jaarlijks middels een secretarieel en financieel jaarverslag verantwoording af aan de raad van toezicht. Natuurlijk kunnen wettelijk vertegenwoordigers het vastgestelde jaarverslag opvragen.

 

Het Bestuur

 

Voorzitter: Jan Wegdam

Penningmeester:1ste penningmeester Hans Gargosky 2e penningmeester Fons Niehof

Ambtelijk Secretaresse: Anita Caunter

Bestuursleden: Annelies de Jong, Hans van Oorschot, Johan Biemans, G.Elderink