Stichting Fonds DTZC

Inkomsten

De inkomsten van de Stichting Fonds komen hoofdzakelijk uit de solidariteitsbijdrage van cliënten. Deze bedraagt op dit moment €110,- op jaarbasis. Hoe meer deelnemers hoe meer projecten er gemiddeld gefinancierd kunnen worden. De bijdrage is bij wet geregeld een vrijwillige bijdrage. De Stichting Fonds doet een beroep op deelname, dat loopt vaak via de medewerkers op de werkvloer, die samen met u de begroting invullen.

Stichting Fonds heeft een ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

IBAN: NL81RABO0156814617 Stichting Fonds

U snapt natuurlijk ook wel dat het bestuur het moeilijk kan verantwoorden, indien er op groepen projecten worden gefinancierd waar nauwelijks of geen deelname is. Toch stelt het bestuur zich loyaal en royaal op, in de hoop op een groter aantal deelnemers.